Nachádzate sa tu

Bratislava Novinky

Subscribe to kanál správ Bratislava Novinky
Sk 50
Aktualizácie: pred 29 min 44 s

Zariadenie na zber a výkup odpadov – Bratislava – Petržalka

Št, 04/19/2018 - 16:40
Okresný úrad Bratislava zastavuje konanie.

Prevádzkové objekty A+B, Panónska ulica, Bratislava 5

Št, 04/19/2018 - 16:32
Okresný úrad Bratislava po ukončení zisťovacieho konania rozhodol, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať.

Prevádzkové objekty A+B, Panónska ulica, Bratislava 5

Št, 04/19/2018 - 16:24
Okresný úrad Bratislava po ukončení zisťovacieho konania rozhodol, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať.

(Zmena č.8) Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná

Št, 04/19/2018 - 16:10
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky po ukončení zisťovacieho konania rozhodlo, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať

Automatický sklad

Št, 04/19/2018 - 16:04
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky po ukončení zisťovacieho konania rozhodlo, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať.

Napojenie AD5 a AVD6 na poľný horák

Št, 04/19/2018 - 15:58
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky po ukončení zisťovacieho konania rozhodlo, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Napojenie AD5 a AVD6 na poľný horák

Št, 04/19/2018 - 15:53
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky po ukončení zisťovacieho konania rozhodlo, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať.

Hlavné mesto otvorilo diskusiu o odstraňovaní vonkajšej reklamy

Št, 04/19/2018 - 15:53
Bratislava, 19. apríla 2018 – V utorok 17. apríla 2018 sa na pôde hlavného mesta uskutočnila prezentácia o postupe odstraňovania vonkajšej reklamy na území Bratislavy. Zúčastnili sa na nej zástupcovia hlavného mesta, zástupcovia stavebných úradov jednotlivých mestských častí a tiež zástupkyňa Asociácie vonkajšej reklamy (AVR).

Čiastočná uzávierka Rajskej ulice

Št, 04/19/2018 - 15:49
Upozorňujeme vodičov a cestujúcu verejnosť na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie Rajská ulica (v úseku od križovatky s Cintorínskou ulicou po Špitálsku ulicu) v MČ Bratislava - Staré Mesto, ktorá sa bude konať v termíne od 16.4.2018 do 30.4.2018 z dôvodu opravy havarijného stavu na hlavnom vodovodnom potrubí DN600.

Z Bratislavy zmizne ďalších viac ako 50 nelegálnych reklamných stavieb

Št, 04/19/2018 - 15:46
Bratislava 19. apríla 2018 – Hlavné mesto v spolupráci s Asociáciou vonkajšej reklamy začalo odstraňovať desiatky nelegálnych reklamných stavieb z ulíc Bratislavy. Prvý nelegálny bilbord bol dnes odpílený na Karadžičovej ulici v Starom meste, ďalšie odstránime napríklad v Ružinove, Novom Meste, v Rači, Petržalke vo Vrakuni či v Záhorskej Bystrici.

Polyfunkčný objekt ISTER TOWER

Št, 04/19/2018 - 13:44
Navrhovateľ The Galata Group s.r.o. predložil správu o hodnotení navrhovanej činnosti.

Polyfunkčný objekt ISTER TOWER

Št, 04/19/2018 - 13:41

Polyfunkčný objekt ISTER TOWER

Št, 04/19/2018 - 13:41

Nakladanie s odpadom

Št, 04/19/2018 - 10:48
Zoznam osôb oprávnených na zber a prepravu komunálnych odpadov na území hlavného mesta SR Bratislavy podľa §81 ods.13 zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zoznam služieb zo dňa: 19.4.2018

Št, 04/19/2018 - 09:26

Bratislava od zajtra spúšťa mestské fontány a pitné fontánky

Št, 04/19/2018 - 08:56
Bratislava, 19. apríla 2018 – Bratislavčania sa už môžu tešiť na osvieženie, ktoré budú počas celého leta ponúkať mestské fontány a pitné fontánky. Hlavné mesto v tomto roku spustí 38 fontán a 10 pitných fontánok. Koncom marca boli ako prvé spustené v centre mesta fontána Ganymedova na Hviezdoslavovom námestí pred budovou SND a Rolandova (Maximiliánova) fontána na Hlavnom námestí. Ďalšie fontány budú spustené od zajtra (20. apríla) v rámci obľúbeného mestského podujatia Bratislavské mestské dni.

Zoznam služieb zo dňa: 18.4.2018

St, 04/18/2018 - 20:51

Výberové konanie: Samostatný odborný referent v oddelení stavebných činností

St, 04/18/2018 - 15:45
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu (funkciu) samostatný odborný referent v oddelení stavebných činností Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Rozhodnutie zastavuje konanie o odvolaní, Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií Mlynské nivy

St, 04/18/2018 - 14:04
Rozhodnutie zastavuje konanie o odvolaní, Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií Mlynské nivy

Stránky