Nachádzate sa tu

Bratislava Novinky

Subscribe to kanál správ Bratislava Novinky
Sk 50
Aktualizácie: pred 1 hod 58 min

Pokračovanie štúdie

pred 2 hod 7 min
Po vypracovaní a schválení štúdie sa pristúpi k vytvoreniu územných plánov zón, ktoré jasne a pevne stanovia, čo sa kde môže stavať, kde a v akom rozsahu sa má zachovať alebo rozvíjať zeleň a aké funkcie sú prípustné. Tak zaručíme, že nás v budúcnosti aj napriek očakávanej výstavbe nebudú čakať nepekné prekvapenia, ale vznikne z Petržalky príjemnejšie miesto pre život, kde budú prím hrať ekologické spôsoby dopravy namiesto rušných komunikácii cez parkové oblasti.

Chorvátskeho rameno pre lepšiu Petržalku

pred 2 hod 8 min
Súčasťou tohto procesu môžete byť aj vy

Urbanistická štúdia - Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky

pred 2 hod 9 min
Účelom urbanistických štúdií ako takých je načrtnúť základné možnosti rozvoja územia, určiť limity, či vytvoriť priestor pre rozvoj určitých funkcií. Rola verejnosti v tomto procese považujeme za neoceniteľnú, keďže práve tí, ktorí územie dennodenne využívajú, dokážu najlepšie povedať, aké aktivity môžu mať v lokalite potenciál či prioritu.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. HPC04/2017

pred 5 hod 59 min
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. HPC04/2017

Rozhodnutie predlžuje lehotu výstavby, Polyfunkčný súbor WEST PARK I

pred 6 hod 12 min
Rozhodnutie predlžuje lehotu výstavby, Polyfunkčný súbor WEST PARK I, parc. 894/1, k.ú. Záhorská Bystrica, SO 101 Vodovod

Mestské príspevkové a rozpočtové organizácie budú prezentovať svoje aktivity verejnosti

pred 9 hod 45 min
Bratislava 20. novembra 2017 – Hlavné mesto SR Bratislava pozýva občanov na verejnú prezentáciu odpočtu činnosti a plnenia koncepcií rozvoja mestských príspevkových a rozpočtových organizácií. Verejná prezentácia sa uskutoční 22. novembra 2017 v poobedňajších hodinách v Primaciálnom paláci. Cieľom verejného vypočutia je prezentácia činností jednotlivých mestských organizácií za rok 2017 vo vzťahu k plneniu koncepcií ich rozvoja. Tie predstavia jednotliví riaditelia organizácií.

Zoznam služieb zo dňa: 19.11.2017

Ne, 11/19/2017 - 07:38

Zoznam služieb zo dňa: 18.11.2017

So, 11/18/2017 - 08:08

Zoznam služieb zo dňa: 17.11.2017

Pi, 11/17/2017 - 07:50

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva

Št, 11/16/2017 - 20:50
Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva 20.11.2017

Pozvánka na mestskú radu

Št, 11/16/2017 - 20:48
Pozvánka na mestskú radu dňa 23.11.2017

Oznámenie o odvolaní proti rozhodnutiu

Št, 11/16/2017 - 14:32
Oznámenie o odvolaní proti rozhodnutiu 2017/580-6978/RUSK/SP/Ko, Vstavba plynovej kotolne v bytovom dome Bakošova 44 a 42, parc. 605, k.ú. Lamač

Zámer prenajať nehnuteľnosti hlavného mesta

Št, 11/16/2017 - 14:30
Zverejnenie zámeru prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy – 25 m bazén na Plavárni Pasienky.

Stránky